ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Οδοντιατρικές Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με το ψηφιακό μηχάνημα Planmeca ProMax 3D s.

Γίνονται πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες. Επίσης γίνονται 3/D τομογραφίες (Dental scan) με την πιο σύγχρονη τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης των γνάθων (Κωνική Δέσμη Ογκομετρικής Τομογραφίας-CBVT).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δόση της ακτινοβολίας του συγκεκριμένου μηχανήματος (λόγω τρόπου λήψης) είναι μικρότερη κατά 60-80% συγκριτικά με την αξονική τομογραφία και μπορεί με την ίδια ακρίβεια να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζετε (κύστεις, έγκλειστοι οδόντες, εμφυτεύματα, κατάγματα, κροταφογναθικές αρθρώσεις κλπ).
Ακτινοδιαγνωστικό και
Υπερηχογραφικό Ιατρείο
Αναστάσιος Καντζάβελος
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7
Τ.Κ. 22132, Τρίπολη
Τηλ.: 2710 222 386
Κιν: 6945 548 910
E-mail: kantzavelos2@gmail.com