ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ


Οδοντιατρικές Εξετάσεις
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με το ψηφιακό μηχάνημα Planmeca ProMax 3Ds.

Γίνονται πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες. Επίσης γίνονται 3/D τομογραφίες (Dental scan) με την πιο σύγχρονη τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης των γνάθων (Κωνική Δέσμη Ογκομετρικής Τομογραφίας-CBVT).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δόση της ακτινοβολίας του συγκεκριμένου μηχανήματος (λόγω τρόπου λήψης) είναι μικρότερη κατά 60-80% συγκριτικά με την αξονική τομογραφία και μπορεί, με την ίδια ακρίβεια, να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζετε (κύστεις, έγκλειστους οδόντες, εμφυτεύματα, κατάγματα, κροταφογναθικές αρθρώσεις κ.λπ.).